Kontakty

 Výdaj tovaru z internetového predaja (e-shop)

Pondelok - Piatok: od 8.30 - 15.00 hod.

na sídle spoločnosti: Levice, Ku Bratke 1, 1. poschodie, dvere A4

 

Informácie ohľadne objednávok

Ing. Katarína Rezsőfiová - manager
0905 313 966
obchod@mhslovakia.sk

Blanka Droppanová - obchodné oddelenie Veľkoobchod B2B
0915 638 707
akprofi@mhslovakia.sk

Eva Majerová - obchodné oddelenie
0905 563 835
majerova.e@mhslovakia.sk

Ján Sárkany - Expedičné a logistické oddelenie
0905 627 690
mtz@mhslovakia.sk

 

Fakturačné údaje

LORIN, spol.s r.o.
Ku Bratke 1, 934 05 Levice
IČO: 36 535 788
IČ DPH: SK2021479581
Zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11843/N,
IBAN: SK11 7500 0000 0040 0472 4776